Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
02.11.2018 - 09.11.2018 09.11.2018 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 132-138, 02.11.2018 - 09.11.2018
63/2020 09.12.2020 Gastroservis MM, s.r.o. Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania
október 2019 31.10.2019 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry október 2019
4.3. do 11.3.2022 14.03.2022 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe OBJEDNÁVKY č. 24 - 30 od 4.3. do 11.3.2022
71/2001 10.02.2011 Jozef Doboš - DOBCAR 1660.00€ Zmluva o prenájme
8045230266 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230266
6725098748 20.04.2011 Slovak Telekom a.s. 361.03€ Faktura 6725098748
16/2012 21.03.2012 MČ Košice - Sever (prenajímateľ) a DM INVEST s.r.o. (nájomca) 310.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2012
1.5. - 31.5.2013 31.05.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.5. - 31.5.2013
28/2014 30.05.2014 Kosit a.s. ZMLUVA O DIELO č. 387/2014
26.06.2015- 03.07.2015 03.07.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 45-47, 26.06.2015- 03.07.2015
35/2016 28.06.2016 SPORTCOM spol. s r. o. DODATOK č. 1 K ZMLUVE O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY č. 42/2014 zo dňa 23.7.2014
49/2017 04.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001285
4.7.2018-13.7.2018 13.07.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 84 - 90, 4.7.2018 - 13.7.2018
40/2020 13.08.2020 Mgr. Marcel Gibóda Dodatok č.1 k dohode o urovnaní
70/2019 11.07.2019 Mestská časť Košice - Západ Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
október 2021 29.10.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry október 2021
23.1.2023 - 27.1.2023 27.01.2023 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 19 - 22, 23.1.2023 - 27.1.2023
1170000559 26.01.2011 Vaša stravovacia s.r.o. 16.65€ FA1170000559
029/2011 29.03.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. 4845.00€ objednávka 29
2011065 18.10.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1836.66€ Faktúra 2011065
1/2013 11.02.2013 Ing. Matilda Duditšová ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB
12/2014 25.03.2014 ZŠ Polianska 1, Košice 141.51€ Zmluvu o výpožičke č. 12/2014
6/2015 06.02.2015 Základná škola, Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke
18/2016 10.03.2016 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na sociálne služby

Stránky