Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
30.6. - 9.7.2014 09.07.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objedávky 30.6. - 9.7.2014
39/2017 15.05.2017 Ing. Ladislav Kuczik Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
104/2019 13.12.2019 Základná škola, Tomášikova 31, Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
1.12. - 31.12.2013 03.01.2014 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.12. - 31.12.2013
46/2016 14.09.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda číslo 151/§ 52a/2016/ŠR zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
01/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok č. 1 o aktivácii služby Voľné firemné hovory k Zmluve o pripojení č. ID392DSP04
47/2019 17.05.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24352019
28/2013 02.04.2013 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Z m l u v a o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
25/2022 25.05.2022 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Rámcová zmluva o poskytnutí služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_68/2022
1.1.2016 - 9.1.2016 12.01.2016 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 1-2, 1.1.2016 - 9.1.2016
52/2018 08.11.2018 ZŠ Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č.252232018
1.7. - 31.7.2012 01.08.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.7. - 31.7.2012
40/2021 30.06.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
24.04.2015-30.04.2015 30.04.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 24.04.2015 - 30.04.2015
03.01.2018-12.01.2018 12.01.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 1 - 4, 03.01.2018-12.01.2018
56/2020 05.11.2020 Technická univerzita v Košiciach Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 52/2020
máj 2017 31.05.2017 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry máj 2017
7/2020 22.01.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu „Pomôž svojej obci“
57/2016 03.11.2016 Peter Sarka Dohoda o pristúpení k záväzku medzi dlžníkom a veriteľom
030/2011 11.03.2011 DŠS - Dopr. škol. stredisko objednavka 30
61/2019 18.06.2019 SR RZ-RZ pri Materskej škole Watsonova 2 Zmluva o poskytnutí dotácie
1.6. - 30.6.2013 28.06.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.6. - 30.6.2013
12.7.-21.7.2022 21.07.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe OBJEDNÁVKY č. 128 -153 od 12.7.-21.7.2022
9/2016 01.03.2016 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
61/2018 14.12.2018 Mgr. Zuzana Jarošová Zmluva o spolupráci

Stránky