Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
1002300213 16.03.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 6510.68€ TEHO Dodávka tepla
8/2000 10.02.2011 LÍNIA s.r.o. 6600.00€ Zmluva o prenájme
37/2013 31.05.2013 KOSIT a.s. 6872.32€ ZMLUVA O DIELO č. 354/2013
96/2013 09.12.2013 Vladimír KOVALČIN - LEGO 6996.06€ Zmluva o dielo č. 96/2013
1060180416 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 7825.00€ Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
58/2012 29.11.2012 ICOS, a.s. Košice 7920.00€ Zmluva o dielo ZMLO č. 58/2012
53/2011 21.12.2011 PPT Consulting. s.r.o. 8000.00€ ZMLUVA O DIELO
28/1999 10.02.2011 MILK-AGRO s.r.o. 8298.48€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
38/2013 31.05.2013 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 9180.00€ Z M L U V A o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013 číslo: MK-212/2013/3.2
81/2010 10.02.2011 Urad vlády slovenskej republiky 10058.76€ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
39/98 10.02.2011 CompuGraph spol. s.r.o. 11088.00€ Zmluva o námje nebytových priestorov
41/2014 24.07.2014 Mesto Košice 11155.20€ Zmluva č. 41/2014 - zrušená zmluvou č. 55/2017
142/2023 10.11.2023 MH Brothers, s.r.o 48024872 11980.32€ Vyhotovenie, dodanie a osadenie dielov oceľovej konštrukcie modulárneho kontajnerového stojiska pre 8 nádob
94/2013 04.12.2013 Mesto Košice 12000.00€ Príkazná zmluva č. 2013002702
98/2013 10.12.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 12389.60€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní zriadenia plochy pre voľný výbeh psov v MČ Košice – Sever, parcela č. 2871/1, k. ú. Severné mesto
72/2013 30.09.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 13013.54€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever
54/2012 13.11.2012 Mesto Košice 13564.00€ Príkazná zmluva č. 2012002397
55/2012 14.11.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 13957.39€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní revitalizácie parku Hroncova – výbeh pre voľný pohyb psov v MČ Košice – Sever
46/2011 09.11.2011 4season s.r.o. 16992.67€ Zmluva o dielo
48/2011 25.11.2011 4season s.r.o. 16992.67€ Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
71/2013 30.09.2013 Správa mestskej zelene v Košiciach 19413.30€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever
38/2014 18.07.2014 Inžinierske stavby, a.s. 20445.73€ Dodatok č.1 k zmluve č. 38/2014
51/2012 29.10.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 22077.45€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri rozšírení ihriska v školskom areáli ZŠ Polianska 1 v Košiciach
49/2012 12.10.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 22404.70€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever
324-53/2008 10.02.2011 HYDROTERM s.r.o. 23587.00€ Zmluva o dielo

Stránky