Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
37/2021 23.06.2021 Mária Kupečková Darovacia zmluva
17/2015 28.04.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a spoluúčasti Mestskej časti Košice - Sever na financovaní projektu ,,Pekná Anička a Ježko Separko“
95/2017 20.12.2017 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2018
38/2011 18.07.2011 Magic Box Slovakia, s.r.o. ZMLUV A O POŽIČIA VANÍ DVD NOSIČOV PRE VEREJNÉ PREMIET ANIE
51/2020 30.10.2020 Technická univerzita v Košiciach Zmluva o výpožičke
42/2014 31.07.2014 SPORTCOM spol. s.r.o. zmluva č. 42/2014
03.05.2017-12.05.2017 12.05.2017 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 29-34, 03.05.2017-12.05.2017
5/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1060180416 – Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2020
9.1. - 18.1.2014 18.01.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 9.1. - 18.1.2014
54/2016 21.10.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka
56/2019 11.06.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
jún 2022 30.06.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry jún 2022
30.1.2016 - 8.2.2016 16.02.2016 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme Objednávky č. 8 - 10, 30.1.2016 - 8.2.2016
15.11.2018 - 23.11.2018 23.11.2018 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 139-144, 15.11.2018 - 23.11.2018
Objednávky 19. -28. september 2012 28.09.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 19. -28. september 2012
30.08.2021 - 06.09.2021 09.09.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 148 - 150 od 30.08.2021 - 06.09.2021
24/2015 10.07.2015 Allianz Slovenská poisťovňa Dodatok č. 3 k poistnej zmluve
18/2008 10.02.2011 QALT s.r.o. Zmluva o spolupráci
13.02-22.02.2018 22.02.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objedńavky č. 20-23, 13.02.-22.02.2018
66/2020 31.12.2020 ARTON s.r.o. Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 26/2004
26.9.-3.10.2014 03.10.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objednávky 26.9.-3.10.2014
október 2023 31.10.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry október 2023
54/2017 04.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001343
16/2020 10.03.2020 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364, Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
5.12. - 14.12.2016 14.12.2016 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 131 - 137 5.12.- 14.12.2016

Stránky