Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
október 2021 29.10.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry október 2021
23.1.2023 - 27.1.2023 27.01.2023 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 19 - 22, 23.1.2023 - 27.1.2023
1170000559 26.01.2011 Vaša stravovacia s.r.o. 16.65€ FA1170000559
029/2011 29.03.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. 4845.00€ objednávka 29
2011065 18.10.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1836.66€ Faktúra 2011065
1/2013 11.02.2013 Ing. Matilda Duditšová ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB
12/2014 25.03.2014 ZŠ Polianska 1, Košice 141.51€ Zmluvu o výpožičke č. 12/2014
6/2015 06.02.2015 Základná škola, Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke
18/2016 10.03.2016 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na sociálne služby
33/2017 15.05.2017 Ing. Monika Vajányiová Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
16/2018 18.04.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
18.02.2020 - 26.02.2020 26.02.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 15-24, 18.02.2020 - 26.02.2020
12.03.2019 - 21.03.2019 21.03.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 22-30, 12.03.2019 - 21.03.2019
36/2021 04.06.2021 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo - číslo zhotoviteľa: 2021/GA/01/006
42/2022 27.10.2022 Základná škola Tomášikova 31 Zmluva o výpožičke
007/2011 26.01.2011 Vaša stravovacia s.r.o. 4788.00€ objednávka 7
11105638 14.05.2011 GTS Slovakia a.s. 394.32€ GTS 11105638
097/2011 29.06.2011 MARCO CAR s.r.o. Košice 82.07€ objednávka 97
55/2012 14.11.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 13957.39€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní revitalizácie parku Hroncova – výbeh pre voľný pohyb psov v MČ Košice – Sever
97/2013 09.12.2013 Veterán klub – CASSOVIA RETRO 720.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 97/2013
64/2014 13.11.2014 Základná škola Hroncová 23, Košice Zmluva č. 64/2014
70/2015 28.12.2015 ASANARATES s.r.o. Zmluva o dielo č (§ 536 a násl. Obch.z.)
5/2017 08.02.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dodatok č.1 k dohode číslo 151/§ 52a/2016/ŠR zo dňa 14.9.2016
95/2017 20.12.2017 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2018
3/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č.5 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody – rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Stránky