Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
6/2020 10.01.2020 iMprove GROUP, s.r.o., Košice Zmluva o poskytovaní služieb – iMprove GROUP s.r.o.
22/2021 19.03.2021 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
FA1100026 02.02.2011 SLÁVIK 580.00€ FA1100026
28/2022 15.07.2022 Active life, n.o. Zmluva o poskytnutí dotácie
20110012 27.05.2011 Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI 5978.28€ Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI 20110012
júl 2023 31.07.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry júl 2023
2011057 13.10.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 2021.48€ Faktúra 2011057
5/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní služby Zvýhodnené firemné hovory
87/2013 22.11.2013 ZŠ Polianska 1 112.64€ Zmluva o výpožičke č. 24332013
76/2014 22.12.2014 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo
8/2016 26.02.2016 Galarmtech s.r.o. Servisná zmluva Galarmtech
20/2017 13.04.2017 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
9/2018 07.03.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
38/2019 09.04.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
2/2021 12.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
1060180416 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 7825.00€ Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
16.03.2022- 21.03.2022 25.03.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 31 - 47, 16.03.2022- 21.03.2022
027/2011 28.03.2011 REMPEX objednavka 27
071/2011 27.05.2011 Zdravomat, Hlavná 81, Košice objednávka 71
42/2012 27.08.2012 EKOSERVIS Košice s.r.o. Dohoda o skonceni zmluvy - Ondrej Slota - EKOSERVIS
77/2013 08.11.2013 Gymnázium Park mládeže Košice 398.24€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
53/2014 16.10.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
14.11.2015 - 23.11.2015 27.11.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 93-98, 14.11.2015 - 23.11.2015
60/2016 23.12.2016 MESTO KOSICE Dohoda o ukončení zmluvy
87/2017 29.11.2017 Johnny servis s.r.o., Gajary - Dolečky, P.O.BOX 3, 90061 Gajary Zmluva o krátkodobom nájme

Stránky