Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
8/2021 28.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
64/2014 13.11.2014 Základná škola Hroncová 23, Košice Zmluva č. 64/2014
14.04.2022 do 22.4.2022 22.04.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č.83-88, od 14.04.2022 do 22.4.2022
70/2015 28.12.2015 ASANARATES s.r.o. Zmluva o dielo č (§ 536 a násl. Obch.z.)
5/2017 08.02.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dodatok č.1 k dohode číslo 151/§ 52a/2016/ŠR zo dňa 14.9.2016
február 2024 29.02.2024 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry február 2024
95/2017 20.12.2017 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2018
11.12.2017 - 20.12.2017 20.12.2017 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 128-136 11.12.-20.12.2017
20/2019 21.03.2019 Ing. Miroslav Hudák Kúpna zmluva
28/2008 10.02.2011 U.S.Steel Košice s.r.o. 3319.39€ Darovacia zmluva
2011045 18.04.2011 R-MEDIA 3300.00€ FA2011045
055/2011 14.04.2011 NEVAKO s.r.o. Rožňava objednávka 55
Objednávky 21.06.-30.06.2012 02.07.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 21.06.-30.06.2012
35/2013 23.05.2013 Mária Fotulová 500.00€ DAROVACIA ZMLUVA 35/2013
46/2020 29.10.2020 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
07/2014 04.08.2014 zoznam faktúr uhradených v 07/2014 faktúry za 07/ 2014
57/2021 30.12.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 4419012526
45/2015 20.10.2015 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
55/2016 24.10.2016 Wolters Kluwer s.r.o. Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
05.10.2017-13.10.2017 13.10.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 82 - 92 05.10.-13.10.2017
03.12.2018 - 12.12.2018 10.12.2018 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 145-150, 03.12.2018 - 10.12.2018
10.09.2019 - 16.09.2019 16.09.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 115-121, 10.09.2019 - 16.09.2019
2121182204 10.02.2011 Komunálna poisťovňa a.s. 199.16€ Poistná zmluva
38011048 08.03.2011 Marco Car s.r.o. 121.38€ FA38011048
1102300203 20.04.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 852.91€ Faktúra 1102300203

Stránky