Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
71/2014 15.12.2014 Veterán klub – CASSOVIA RETRO zmluva č. 71/2014
20.1.2016-29.1.2016 29.01.2016 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme Objednávky č.4-7, 20.1.2016-29.1.2016
marec 2017 31.03.2017 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry marec 2017
5/2018 14.02.2018 Mestská časť Košice - Sever Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
11/2020 21.02.2020 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252012020
31/2019 21.03.2019 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Kúpna zmluva
25/2021 31.03.2021 K 13- Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke č. 25/2021
32/2022 29.07.2022 Východoslovenská energetika a.s. Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
4/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 2455.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
9006630876 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006630876
022/2011 29.03.2011 Gastrorekrea s.r.o. Letná 45, Košice objednávka 22
43/2012 17.08.2012 Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI Rámcová zmluva 43 / 2012
1.10. - 31.10.2013 30.10.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.10. - 31.10.2013
51/2014 11.09.2014 TRIS , spol.s.r.o. zmluva o dielo
55/2015 12.11.2015 Mesto Košice 15.58€ Rozhodnutie - zmena výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
61/2016 29.11.2016 ZIKRA s.r.o., Košice Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní
81/2017 02.11.2017 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme NP
2/2019 17.01.2019 iMprove GROUP, s.r.o., Košice Zmluva o poskytnutí služieb
8/2021 28.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
november 2019 29.11.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry november 2019
14.04.2022 do 22.4.2022 22.04.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č.83-88, od 14.04.2022 do 22.4.2022
február 2024 29.02.2024 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry február 2024
24/2008 10.02.2011 Nadácia SPP 39832.70€ Zmluva o poskytnutí nenávrátného finančného príspevku
5115138250 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 54.06€ ORANGE 5115138250
2011034 30.05.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1210.62€ Faktúra 2011034

Stránky