Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
20.06.2019 - 28.06.2019 28.06.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 81-83, 20.06.2019 - 28.06.2019
90135314 23.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 137.42€ FA90135314
30.12.2020 30.12.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 157 – 159, 30.12.2020
059/2011 20.04.2011 iMprove GROUP s.r.o. objednávka 59
20/2022 13.05.2022 STRABAG s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2022
20111263 11.11.2011 ASANARATES s.r.o. 2292.00€ Faktúra 20111263
10/2013 01.02.2013 Tomáš Szabadoš – TOSZA DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby zo dňa 31.10.2012
2/2014 18.02.2014 SR – Ministerstvo vnútra SR Zmluvu o krátkodobom nájme č. 2/2014
10.03.2015 - 19.03.2015 20.03.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky od 10.03.2015 - 19.03.2015
22/2016 14.04.2016 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
42/2017 15.05.2017 MVDr. Branislav Gajdoš Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
10.05.-19.5.2018 18.05.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 53 - 60, 10 -19.5.2018
50/2019 17.05.2019 Gymnázium Park mládeže 5, 040 01, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032019
11020059 02.02.2011 Copyvait 159.85€ FA11020059
53/2020 30.10.2020 Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Zmluva o výpožičke
11/2011 05.05.2011 Helena Nevelošová 510.00€ Nájomná zmluva Nevelošová 112011
1/2022 24.01.2022 ČaSS, spol. s r.o. Zmluva o dielo
120/2011 10.08.2011 MARCO CAR s.r.o. Košice 130.81€ objednávka 120
marec 2023 31.03.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry marec 2023
57/2012 23.11.2012 VSE Košice Dodatok č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000345C - Námestie nádeje
103/2013 02.01.2014 ZŠ Polianska 1 100.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 103/2013
11/2014 28.11.2014 zoznam faktúr uhradených v 11/2014 faktúra
2/2016 21.01.2016 SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme - veľká zasadačka
február 2017 10.03.2017 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry február 2017
18.01.2018-27.01.2018 26.01.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 5 - 9, 18.01.2018-27.01.2018

Stránky