Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
GRUNT-228/2004/PMPO 10.02.2011 Prvá Komunálna Finančná a.s. Zmluva o spolupráci
5115138458 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 44.47€ ORANGE 5115138458
2011050 10.08.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1967.68€ Faktúra 2011050
30/2012 31.05.2012 Ing. Jaroslav Polaček 458.28€ Dodatok číslo 1 k Darovacej zmluve - Polaček
10.7.--19.7.2013 19.07.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 10.7.--19.7.2013
31/2014 18.06.2014 Tepelné hospodárstvo s.r.o. zmluva č. 31/2014 Dodatok č. 1/2014
31/2015 17.09.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ-Gerlachovská 12-22
32/2014 17.06.2014 Občianske združenie DOM PÁTRA PIA, Komenského 17, 040 01 Košice 700.00€ Zmluva o poskytnutí dotácie
32/2015 17.09.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ -Študentská 12-13
8/2016 31.08.2016 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Zoznam faktúr uhradených v 8/2016
63/2017 16.08.2017 MVDr. Dagmar Kažimírová Darovacia zmluva
23.8.2018-31.8.2018 31.08.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 103-106, 23.08.2018-31.08.2018
49/2020 29.10.2020 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
75/2019 09.09.2019 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2019001402
58/2021 31.12.2021 Improve GROUP s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve 67/2020
39/98 10.02.2011 CompuGraph spol. s.r.o. 11088.00€ Zmluva o námje nebytových priestorov
1170001545 24.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o. 6184.50€ FA1170001545
FV0200474 20.04.2011 QCOMP s.r.o. 559.00€ Faktúra FV0200474
1/2012 30.12.2011 ELD, spol. s.r.o. zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
26/2013 20.03.2013 Súkromná základná umelecká škola - Gabriel Rovňák Dodatok č. 3/2013 k Zmluve č. 28/2008 o prenájme nebytových priestorov
32/2013 28.03.2013 Stannah s.r.o. 130.00€ Zmluva na servis stoličkového výťahu
17/2015 28.04.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a spoluúčasti Mestskej časti Košice - Sever na financovaní projektu ,,Pekná Anička a Ježko Separko“
28/2016 02.05.2016 Správa mestskej zelene Košice Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie športového ihriska MČ KE- Sever
03.05.2017-12.05.2017 12.05.2017 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 29-34, 03.05.2017-12.05.2017
32/2018 31.05.2018 Ing. Jozef FILIPKO Darovacia zmluva

Stránky