Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
069/2011 12.05.2011 REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec objednávka 69
Objednávky 1. -9. október 2012 09.10.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 1. -9. október 2012
76/2013 08.11.2013 Základná škola Hroncová 23 232.77€ Zmluva o výpožičke č. 01/2013/227
52/2014 14.10.2014 Mesto Košice Zmluva
53/2014 16.10.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
14.11.2015 - 23.11.2015 27.11.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 93-98, 14.11.2015 - 23.11.2015
60/2016 23.12.2016 MESTO KOSICE Dohoda o ukončení zmluvy
87/2017 29.11.2017 Johnny servis s.r.o., Gajary - Dolečky, P.O.BOX 3, 90061 Gajary Zmluva o krátkodobom nájme
7/2019 08.02.2019 Marián Gaj Kúpna zmluva
18.12.2020 – 22.12.2020 22.12.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 149 – 156, 18.12.2020 – 22.12.2020
102/2019 12.12.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
23/2022 11.05.2022 VSE a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
06/1997 10.02.2011 SLÁVIK Príkazná zmluva
20110234 24.03.2011 PAPIER SERVIS s.r.o. 185.20€ FA20110234
026/2011 28.03.2011 Papier servis Južná trieda 66, Košice objednávka 26
2A/2012 03.02.2012 POLYGRA Košice spol. s r.o. 4458.84€ Kúpna zmluva - KONICA MINOLTA bizhub C220
19.08. - 28.08.2013 28.08.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 19.08. - 28.08.2013
06/2014 01.07.2014 zoznam faktúr uhradených v 06/2014 faktúry za 06/ 2014
35/2015 22.09.2015 GALARMTECH s.r.o. Servisná zmluva č. 2015-03-26/001
47/2016 14.09.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
65/2017 22.08.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
49/2018 17.10.2018 Mestská časť Košice - Sever Zmluva o krátkodobom nájme
52/2020 30.10.2020 Technická univerzita v Košiciach Zmluva o výpožičke
78/2019 17.09.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Dodatok č. 1/2019 k zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
42_2021 15.09.2021 K13 - Košicské kultúrne centrá Nájomná zmluva

Stránky