Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
26/2013 20.03.2013 Súkromná základná umelecká škola - Gabriel Rovňák Dodatok č. 3/2013 k Zmluve č. 28/2008 o prenájme nebytových priestorov
32/2013 28.03.2013 Stannah s.r.o. 130.00€ Zmluva na servis stoličkového výťahu
17/2015 28.04.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a spoluúčasti Mestskej časti Košice - Sever na financovaní projektu ,,Pekná Anička a Ježko Separko“
28/2016 02.05.2016 Správa mestskej zelene Košice Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie športového ihriska MČ KE- Sever
03.05.2017-12.05.2017 12.05.2017 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 29-34, 03.05.2017-12.05.2017
32/2018 31.05.2018 Ing. Jozef FILIPKO Darovacia zmluva
17.04.2020-24.04.2020 24.04.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 44-48, 17.04.2020-24.04.2020
56/2019 11.06.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
august 2021 31.08.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry august 2021
1.12.2022 - 9.12.2022 09.12.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 235 -240, 1.12.2022 - 9.12.2022
112100024 05.01.2011 PROSPEREX s.r.o. 22.65€ FA112100024
8/2011 29.04.2011 FORTUNA SK, a.s. 5000.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov FORTUNA 82011
38/2011 18.07.2011 Magic Box Slovakia, s.r.o. ZMLUV A O POŽIČIA VANÍ DVD NOSIČOV PRE VEREJNÉ PREMIET ANIE
61/2012 09.12.2012 Continental film s.r.o. zmluva o požičiavanní DVD nosičov pre verejné premietanie
9.1. - 18.1.2014 18.01.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 9.1. - 18.1.2014
74/2014 19.12.2014 Základná škola, Polianska 1, Košice 100.00€ Zmluva č. 74/2014
30.1.2016 - 8.2.2016 16.02.2016 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme Objednávky č. 8 - 10, 30.1.2016 - 8.2.2016
13/2017 07.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
13.02-22.02.2018 22.02.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objedńavky č. 20-23, 13.02.-22.02.2018
február 2020 28.02.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry február 2020
36/2019 25.03.2019 Antik Telekom s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve č.12/2015 o pripojení a užívaní dvoch párov žíl nenasvieteného optického vlákna
07.04.2021-15.04.2021 15.04.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 51 – 60, 07.04.2021– 15.04.2021
15.8.2022 - 19.8.2022 19.08.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 162 - 172 od 15.8.2022 do 19.8.2022
8/2000 10.02.2011 LÍNIA s.r.o. 6600.00€ Zmluva o prenájme
9006631029 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006631029

Stránky