Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
37/2022 22.09.2022 Slovak Telecom, a.s. Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb
14-4396-6630-5382-6173 10.02.2011 SK-NIC a.s. Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy
06/21010 20.01.2011 Ing. Matilda Duditšová Zmluva o poskytovaní auditórských služieb
099/2011 23.06.2011 Film Europe s.r.o. Bratislava 420.00€ objednávka 99
46/2012 04.07.2012 KOSIT a.s. 34.50€ DAROVACIA ZMLUVA - Kosit
1.9. - 30.9.2013 02.10.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.9. - 30.9.2013
10/2014 30.10.2014 zoznam faktúr uhradených v 10/2014 faktúry 10/2014
62/2015 07.12.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
68/2016 18.01.2017 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorských práv k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva
91/2017 04.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osoby
105/2019 17.12.2019 Antik Telecom s.r.o. Zmluva o zriadení a prenájme páru nenasvieteného optického vlákna ( dark fiber) kamerový systém
február 2019 28.02.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry február 2019
13/2021 17.02.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Nájomná zmluva
máj 2022 31.05.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry máj 2022
2010 10.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
5724084644 16.03.2011 Slovak Telekom a.s. 341.74€ T-Com 5724084644
044/2011 27.04.2011 Gastrorekrea s.r.o. Letná 45, Košice objednávka 44
1.5.-31.5.2012 07.06.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.5.-31.5.2012
68/2013 04.10.2013 REALITA, s.r.o. Košice 1207.20€ Zmluva o dielo č. 68/2013
37/2014 16.07.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 37/2014
40/2015 28.09.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 276/§52a/2015/ŠR
18.9.2016-27.9.2016 27.09.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 94-95, 18.9.2016-27.9.2016
68/2017 05.09.2017 Anton Švajlen Darovacia zmluva
55/2018 08.11.2018 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012018
57/2020 06.11.2020 CONEX-TRADE, spol. s. r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 44/2020

Stránky