Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
36/2014 30.06.2014 Benjamín Kostsánszky Nájomná zmluva č. 36/2014
36/2015 22.09.2015 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
48/2016 14.09.2016 Súkromná základná umelecká škola Gabriela Rovňáka Dodatok č. 1/2016 k Zmluve č. 43/2015
66/2017 24.08.2017 Ing. Štefan Kertés Darovacia zmluva
október 2018 31.10.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry október 2018
53/2020 30.10.2020 Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Zmluva o výpožičke
79/2019 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Kúpna zmluva
1/2022 24.01.2022 ČaSS, spol. s r.o. Zmluva o dielo
marec 2023 31.03.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry marec 2023
09-002-11494/11497 10.02.2011 eTel Zmluva o pripojení
2114474558 28.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 363.60€ Faktúra za vodné a stočné
11000018 16.03.2011 SoftComProg 179.00€ FA110000218
10/2012 07.03.2012 Základná škola, Polianska 1, Košice 193.94€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 24312012
Faktúry 1.3. - 28.3.2013 28.03.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.3. - 28.3.2013
58/2013 30.07.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
04/2015 30.04.2015 Zoznam faktúr uhradených v 04/2015 Zoznam faktúr uhradených v 04/2015
8.5.-17.5.2016 18.05.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 43-46 z 8.5.-17.5.2016
48/2017 30.05.2017 KOSIT EAST s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
29/2018 04.06.2018 Tepelné Hospodárstvo s. r. o. Košice Dodatok č.1 k Zmluve 1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
03.06.2020-12.06.2020 12.06.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 67-69, 03.06.2020-12.06.2020
60/2019 17.06.2019 ASAP FINANCE, s.r.o., Kováčska 247/29, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
43/2021 24.09.2021 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo
53/2022 23.12.2022 GALARMTECH s.r.o Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 2015-12-29/001
FA1100004 05.01.2011 SLÁVIK 580.00€ FA1100004
042/2011 27.04.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. 5272.50€ objednávka 42

Stránky