Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť vzostupne IČO Cena Predmet
01/18/98 10.02.2011 Východoslovenské vodárne a kanalizácie Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
70/2017 25.10.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve č. 30 - 000077113PO2013
8/2017 02.03.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o spolupráci
93/2019 27.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. 30-000157650PO2019 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
50/2017 15.08.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 30 - 000077113PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu
22/2020 03.04.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Dodatok č. 3 k Zmluve č. 30-000077113PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu
008/2011 26.01.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. objednávka 8
88/2024 01.07.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 100.00€ Zakreslenie sietí v lokalite Hlinkova 22 a Obrancov mieru 29
2114373496 31.01.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 2675.75€ FA2114373496
2114375638 08.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 67.21€ FA2114375638
90135314 23.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 137.42€ FA90135314
82/2013 17.12.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva 82_2013
2114474558 28.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 363.60€ Faktúra za vodné a stočné
415/49/2011 17.06.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 660.00€ Darovaca zmluva VVS
7494785854 02.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. 224.00€ FA7494785854
7410607872 11.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. 1236.00€ FA7410607872
2220003785 20.05.2011 Východoslovenská energetika a.s. 3139.98€ Faktúra 2220003785
5100000345C 10.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
5100000345C/1 12.09.2011 Východoslovenská energetika a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345C
5100000345C 08.04.2011 Východoslovenská energetika a.s. príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
48/2022 22.11.2022 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o zduženej dodávke elektriny
7470755956 14.03.2011 Východoslovenská energetika a.s. 1236.00€ Faktúra za elektrinu
32/2022 29.07.2022 Východoslovenská energetika a.s. Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
21/2022 05.05.2022 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345S/2022
33/2023 02.03.2023 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 150.00€ Vytýčenie sietí na ulici Obrancov mieru č. vyjadrenia k sieťam 20097/2022

Stránky