Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
53/2022 23.12.2022 GALARMTECH s.r.o Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 2015-12-29/001
54/2022 23.12.2022 GALARMTECH s.r.o Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 2015-03-26/001
45/2023 11.04.2023 GALARMTECH s.r.o 31727590 40.20€ Periodická revízia CCTV systému a kamery na budove Hroncova 23 na základe servisnej zmluvy
46/2023 11.04.2023 GALARMTECH s.r.o 31727590 40.20€ Periodická revízia CCTV systému na kamery na budove výmenníkovej stanice Lomnická 1 na základe servisnej zmluvy
135/2023 02.11.2023 GALARMTECH s.r.o 31727590 40.20€ Periodická revízia CCTV systému a PTZ HD kamery na budove Hroncova 23 na základe servisnej zmluvy č. 2015-12-29/001
67/2015 17.12.2015 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo č. 2015121701
4/2024 05.01.2024 GALARMTECH s.r.o. 31727590 122.00€ Servisná činnosť pri prevádzke IP PTZ kamery - odstránenie porúch napojenia, snímania a prenosu signálu z HD kamery na pult ochrany Mestskej polície Košice, zámena nefunkčnej kamery na objekte ZŠ Hroncova za rovnakú kameru z objektu BD Sládkovičova
10/2024 15.01.2024 GALARMTECH s.r.o. 31727590 61.20€ Servisná činnosť pri prevádzke IP PTZ kamery
76/2014 22.12.2014 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo
8/2016 26.02.2016 Galarmtech s.r.o. Servisná zmluva Galarmtech
52/2024 13.05.2024 GALARMTECH s.r.o. 31727590 40.20€ Periodická revízia CCTV systému a PTZ HD kamery BOSCH IP TV na budove Hroncova 23 na základe servisnej zmluvy č. 2015-12-29/001
35/2015 22.09.2015 GALARMTECH s.r.o. Servisná zmluva č. 2015-03-26/001
26/2024 22.03.2024 GALARMTECH s.r.o. 31727590 40.20€ Periodická revízia CCTV systému a PTZ HD kamery BOSCH IP TV na budove výmenníkovej stanice Lomnická 1, Košice - servisná zmluva č. 2015-03-26/001 z 22.9.2015
016/2011 23.02.2011 Gastrorekrea Košice s.r.o. objednavka 16
111010013 07.01.2011 Gastrorekrea Košice s.r.o. 596.00€ FA111010013
11010291 18.04.2011 Gastrorekrea s.r.o. 893.99€ FA111010291
20/2013 14.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. Dohoda o zrušení - Gastrorekrea 20/2013
20/2013 20.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. DOHODA O ZRUŠENÍ Zmluvy číslo 313/2001
111010114 25.01.2011 Gastrorekrea s.r.o. 596.00€ FA111010114
111010214 25.02.2011 Gastrorekrea s.r.o. 596.00€ FA111010214
117/2011 28.07.2011 Gastrorekrea s.r.o. Letná 45, Košice 894.00€ objednávka 117
022/2011 29.03.2011 Gastrorekrea s.r.o. Letná 45, Košice objednávka 22
044/2011 27.04.2011 Gastrorekrea s.r.o. Letná 45, Košice objednávka 44
63/2020 09.12.2020 Gastroservis MM, s.r.o. Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania
27/2022 29.06.2022 Gastroservis MM, s.r.o. Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania pre dôchodcov

Stránky