Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Dodatok č. 1 a 2 k zmluve 700 0770 o zabezspečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 18/2010 10.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o.
Dohoda o odbere elektrickej energie 2004 10.02.2011 Verejná knižnica Jána Bocatia
Zmluva o združenej dodávke elektriny 5100000345C 10.02.2011 Východoslovenská energetika a.s.
Nájomná zmluva 5/2009 10.02.2011 V-vital s.r.o.
A.V.S. 2397 23/97 10.02.2011 A.V.S.
Zmluva 313/2001 10.02.2011 HS Gastrorekrea Košice s.r.o.
Zmluva o dielo 324-53/2008 10.02.2011 HYDROTERM s.r.o.
Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever 2/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o.
Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever 3/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o.
Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever 4/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o.
Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever 5/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o.
Zmluva o dielo 5/2007 10.02.2011 IVeS
Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu 53935/KE-2000 10.02.2011 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
Zmluva o prenájme 8/2000 10.02.2011 LÍNIA s.r.o.
Zmluva o službách vo výpočtovej technike 20/2009 10.02.2011 SoftComProg
Zamestnávateľská zmluva 00690929/KE522 10.02.2011 Prvá doplnková dôchodková poisťovňa TATRY-SYMPATIA
Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 1060180416 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o.
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky 81/2010 10.02.2011 Urad vlády slovenskej republiky
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 01/18/98 10.02.2011 Východoslovenské vodárne a kanalizácie
Zmluva o nájme 10/2008 10.02.2011 Základná škola Polianska 1
Nájomná zmluva 2/2011 10.02.2011 KAPA-PRESS s.r.o.
Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy 14-4396-6630-5382-6173 10.02.2011 SK-NIC a.s.
objednávka 247 247/2010 10.02.2011 HS Gastrorekrea Košice s.r.o.
FA Sound servis 1/2011 09.02.2011 Sound servis
FA2114375638 2114375638 08.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Stránky