Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
20/2020 29.03.2020 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania
28/2019 02.04.2019 JUMP, s.r.o. Bauerova 1, 040 23 Košice Zmluva o prenájme reklamnej plochy
47/2012 21.09.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice DODATOK č. 6 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
93/2017 05.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi....
66/2016 19.12.2016 BL technics, s.r.o. Kúpna zmluva č.2112/2016
25/2022 25.05.2022 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Rámcová zmluva o poskytnutí služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_68/2022
35/2015 22.09.2015 GALARMTECH s.r.o. Servisná zmluva č. 2015-03-26/001
44/2020 29.10.2020 CONEX-TRADE, spol. s. r.o. Zmluva o výpožičke
59/2013 30.07.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
49/2019 17.05.2019 Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 04/2019
14/2018 10.04.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
24/2017 20.04.2017 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
47/2022 21.11.2022 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo – Oprava rozvodu vody a kanalizácie v budove Ekran
06K994005 10.02.2011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta
54/2015 23.11.2015 Ing. Peter Slávik Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
1/2021 12.01.2021 Gymnázium, Park mládeže 5 Zmluva o výpožičke
90/2013 18.10.2013 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice Rámcová dohoda
66/2019 26.06.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o., Kavečianska cesta 23, 040 01 Košice – Mestská časť Sever Dohoda o započítaní pohľadávok
40/2018 26.07.2018 PEMAS plus spol. s. r. o., Vinárska 1, 951 41 Lužianky Nájomná zmluva
43/2017 15.05.2017 Ing. Martina Červeňáková Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
4/2016 10.02.2016 Mesto Košice Nájomná zmluva č. 2016000208
18/2021 26.02.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
92/2019 18.11.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
30/2013 27.01.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Rámcová dohoda o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
58/2018 10.12.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Stránky