Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
1/2017 18.01.2017 JUDr. Martin Fabián - advokát Zmluva o právnej pomoci
29/2022 27.07.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo
30/2022 27.07.2022 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
41/2015 01.10.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ Košice – Sever
49/2020 29.10.2020 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
53/2019 23.05.2019 Ing. Viliam Beňo, Košice Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
21/2018 17.05.2018 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice Darovacia zmluva
32/2017 28.04.2017 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
51/2022 12.12.2022 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r. o. Kúpna zmluva
63/2015 05.12.2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
67/2020 12.01.2021 iMprove GROUP, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb
72/2019 31.07.2019 Mestská časť Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č. 01/2019/V
44/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
38/2011 18.07.2011 Magic Box Slovakia, s.r.o. ZMLUV A O POŽIČIA VANÍ DVD NOSIČOV PRE VEREJNÉ PREMIET ANIE
22/2017 16.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000819
20/2005 10.02.2011 MEOPTIS s.r.o. Zmluva o skladovaní odpadu
12/2016 03.03.2016 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice Zmluva č. 01/2016
19/2021 19.03.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania uzatvorená
52/2014 14.10.2014 Mesto Košice Zmluva
96/2019 10.12.2019 DOMKO - Domov sociálnych služieb Zmluva o poskytnutí dotácie
62/2018 09.01.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistná zmluva
61/2017 27.07.2017 prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD. Darovacia zmluva
2010 10.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
31/2016 20.05.2016 Košakt, o.z. Darovacia zmluva Košakt
45/2021 21.10.2021 CUBS plus, s.r.o. Zmluva o dielo

Stránky