Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
15032011 15.03.2011 ELD, spol. s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
7/2017 01.03.2017 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
34/2022 22.08.2022 Alžbeta Czimová Darovacia zmluva
45/2015 20.10.2015 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
52/2020 30.10.2020 Technická univerzita v Košiciach Zmluva o výpožičke
26/2014 30.05.2014 Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032014
57/2019 14.06.2019 OA Watsonova 61, Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
24/2018 23.05.2018 MVDr. Dagmar Kažimírová Darovacia zmluva
34/2017 15.05.2017 Marcel Vargovčák Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
68/2015 17.12.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o zriadení a prenájme páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber) – kamerový systém
8/2021 28.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
37/2014 16.07.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 37/2014
76/2019 10.09.2019 K-art, občianske združenie Zmluva o spolupráci
47/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
25/2017 22.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000897
29/2008 10.02.2011 Peter Mišík Nájomná zmluva
15/2016 03.03.2016 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
25/2021 31.03.2021 K 13- Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke č. 25/2021
57/2014 31.10.2014 MVCOM s.r.o. Zmluva č. 57/2014
100/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s. Zmluva o dielo „OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. OBRANCOV MIERU“
4/2019 31.01.2019 JUDr. Martin Fabián- advokát Dohoda o ukončení Zmluvy o právnej pomoci
5/2019 08.02.2019 Marián Gaj Kúpna zmluva
21/2012 27.04.2012 Milan Chmelan, Adlerova 6, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov Zmluva o poskytnutí služby č. 21/2012
65/2017 22.08.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
1060180416 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody

Stránky