Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
20/2019 21.03.2019 Ing. Miroslav Hudák Kúpna zmluva
43/2012 17.08.2012 Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI Rámcová zmluva 43 / 2012
79/2017 31.10.2017 ZŠ Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
51/2016 05.10.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ...
12/2022 23.03.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
21/2015 29.05.2015 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
30/2020 24.06.2020 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania
39/2019 12.04.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
3/2018 02.02.2018 iMprove GROUP, s.r.o., Mlynárska 16, Košice Zmluva o poskytovaní služieb
3/2017 31.01.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
31/2022 29.07.2022 Lucia Takácsová Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
42/2015 08.10.2015 Súkromná základná umelecká škola, Bratislava Dohoda o ukončení Zmluvy č. 28/2008
50/2020 30.10.2020 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
26/2014 30.05.2014 Ing. Bohumil Vahalec - BoCoPo Zmluva o dielo č. 27/13
55/2019 10.06.2019 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
28/2013 02.04.2013 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Z m l u v a o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
22/2018 17.05.2018 Ing. Kosmas Bekiaris Darovacia zmluva
18/2017 04.05.2017 Mesto Košice Zmluva o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
55/2022 29.12.2022 ČaSS spol. s r.o. Zmluva o dielo
62/2015 07.12.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
6/2021 18.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
36/2014 30.06.2014 Benjamín Kostsánszky Nájomná zmluva č. 36/2014
73/2019 22.08.2019 Divadlo Actor pod vežou Košice, o.z. Zmluva o spolupráci
45/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
36/2011 27.06.2011 BONTONFILM a.s. ZMLUV A O PRENÁJME DVD NA VEREJNÉ PREMIETANIE

Stránky