Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
065/2011 11.05.2011 Papier servis Južná trieda 66, Košice objednávka 65
27/2020 15.06.2020 Adc team, s.r.o., Staničné námestie 2073/12, 08221, Veľký Šariš Zmluva o dielo
59/2013 30.07.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
10.02.-19.02.2017 19.02.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 13 - 15, 10.02.-19.02.2017
78/2019 17.09.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Dodatok č. 1/2019 k zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
44/2022 03.11.2022 Spojená škola Odborárska 2 Dodatok č.1 k zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov
28.4.-7.5.2016 06.05.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 41-42, 28.4.-7.5.2016
22/2019 25.03.2019 ENVI – TRADE spol. s r. o Zmluva na zabezpečenie zneškodnenia/zhodnotenia odpadu
5/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní služby Zvýhodnené firemné hovory
2/2022 27.01.2022 StavStar s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 52/2021
15.10.2015-24.10.2015 26.10.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 82-84 15.10.2015-24.10.2015
28/2018 04.06.2018 Tepelné Hospodárstvo s. r. o. Košice Dodatok č.1 k Zmluve 1020112715 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
18/2012 04.04.2012 Ing. Matilda Duditšová, Polárna 8, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 07/2011
22/2021 19.03.2021 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
76/2014 22.12.2014 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo
73/2017 16.10.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
071/2011 27.05.2011 Zdravomat, Hlavná 81, Košice objednávka 71
17.06.2020-25.06.2020 25.06.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 70-71, 17.06.2020-25.06.2020
23/2014 30.05.2014 ZŠ Tomášiková 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252182014
júl 2023 31.07.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry júl 2023
20/2017 13.04.2017 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
035/2011 24.03.2011 4season s.r.o. objednávka 35
30.09.2019 - 09.10.2019 09.10.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 126-134, 30.09.2019 - 09.10.2019
54/2022 23.12.2022 GALARMTECH s.r.o Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 2015-03-26/001
38/2016 08.07.2016 KOSIT a.s. Darovacia zmluva

Stránky