Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
119/2011 21.07.2011 Vaša Slovensko s.r.o. objednávka 119
33/2020 06.07.2020 Jiří Řehák Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
23. 4. - 2. 5. 2014 15.05.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 23. 4. - 2. 5. 2014
10/2017 15.03.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osoby
september 2019 30.09.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry september 2019
21.10. - 30.10.2013 30.10.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 21.10. - 30.10.2013
november 2022 30.11.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry november 2022
29.5.2016-7.6.2016 09.06.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 53-55, 29.5.2016-7.6.2016
marec 2019 29.03.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry marec 2019
7/2022 03.03.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo
002/2011 03.01.2011 SLÁVIK objednávka 2
37/2018 22.06.2018 Zrkadlenie, o. z., Banícka 508/41, 056 01 Gelnica Dodatok č 1. k Zmluve o poskytovaní služieb supervízie
Objednávky 10.-18.5.2012 18.05.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 10.-18.5.2012
25/2021 31.03.2021 K 13- Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke č. 25/2021
01/2015 04.02.2015 zoznam faktúr uhradených v 01/2015 zoznam faktúr uhradených v 01/2015
79/2017 31.10.2017 ZŠ Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
júl 2020 31.07.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry júl 2020
92/2013 12.11.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda
31/2017 27.04.2017 Občianske združenie Človek medzi ľuďmi Dohoda o vzájomnej spolupráci
20112306 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. Osobitná dohoda Orange
94/2019 27.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 19/41/012/90
84/2013 22.11.2013 Východoslovenská distribučná a.s. Príloha Č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny Č. 5100000345C/2013
3/2023 16.01.2023 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodatok č. 1 rámcovej zmluvy o zabezpečení spoločného stravovania
42/2016 03.08.2016 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianske zrduženie Dohoda o uzatvorení partnerstva verejnej zbierky Biela pastelka
42/2019 30.04.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

Stránky