Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
015/2011 22.02.2011 SLÁVIK objednávka 15
06.05.2019 - 15.05.2019 15.05.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 48-55, 06.05.2019 - 15.05.2019
35/2022 12.09.2022 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode o zabezpečení spoločného stravovania
19.-28.3.2016 31.03.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 25-26 z 19.3.-28.3.2016
8/2019 08.02.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi
1.11. - 30.11.2012 03.12.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.11. - 30.11.2012
51/2021 13.12.2021 Marián Rentka a Michaela Orlovská Nájomná zmluva
36/2015 22.09.2015 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2004 10.02.2011 Verejná knižnica Jána Bocatia Dohoda o odbere elektrickej energie
19/2018 11.05.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
12/2021 04.02.2021 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2021
06.11-15.11.2014 18.11.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objednávky 06.11-15.11.2014
november 2023 30.11.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry november 2023
66/2017 24.08.2017 Ing. Štefan Kertés Darovacia zmluva
067/2011 17.05.2011 ŠEVT, Košice objednávka 67
28/2020 16.06.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Dodatok č.1/2020 k zmluve č. 1020112715
58/2013 30.07.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
jún 2023 30.06.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry jún 2023
7/2017 01.03.2017 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
79/2019 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Kúpna zmluva
30/2013 27.01.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Rámcová dohoda o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
45/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 22/41/012/27 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
8.5.-17.5.2016 18.05.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 43-46 z 8.5.-17.5.2016
27/2019 27.03.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252072019
18.01-27.01.2022 27.01.2022 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č.6-9, 18.01-27.01.2022

Stránky