Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
07/2011 04.05.2011 GESS Production, s.r.o. zmluva o spolupráci GESS
098/2011 23.06.2011 Bontonfilm a.s. Bratislava 108.00€ objednávka 98
48/2012 21.09.2012 APS ALKON, a.s. DOHODA O REFAKTURÁCII NÁKLADOV ZA SPOTREBU EL. ENERGIE A ÚŽITKOVEJ VODY
26.9.2013 – 5.10.2013 04.10.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 26.9.2013 – 5.10.2013
59/2014 27.10.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny DODATOK č.1
63/2015 05.12.2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
december 2016 30.12.2016 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry december 2016
89/2017 30.11.2017 KSC group s.r.o., Jenisejská 14, 04012 Košice Darovacia zmluva
104/2019 13.12.2019 Základná škola, Tomášikova 31, Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
31.12.2018 31.12.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č.162, 31.12.2018
10/2021 09.02.2021 ARTON s.r.o. Kúpna zmluva
25/2022 25.05.2022 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Rámcová zmluva o poskytnutí služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_68/2022
2010 10.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
5724084644 16.03.2011 Slovak Telekom a.s. 341.74€ T-Com 5724084644
044/2011 27.04.2011 Gastrorekrea s.r.o. Letná 45, Košice objednávka 44
1.5.-31.5.2012 07.06.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.5.-31.5.2012
68/2013 04.10.2013 REALITA, s.r.o. Košice 1207.20€ Zmluva o dielo č. 68/2013
37/2014 16.07.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 37/2014
40/2015 28.09.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 276/§52a/2015/ŠR
18.9.2016-27.9.2016 27.09.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 94-95, 18.9.2016-27.9.2016
68/2017 05.09.2017 Anton Švajlen Darovacia zmluva
55/2018 08.11.2018 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012018
57/2020 06.11.2020 CONEX-TRADE, spol. s. r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 44/2020
84/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
28.01.- 07.02.2022 07.02.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č.10 - 12, 28.01.- 07.02.2022

Stránky