Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
41/2014 24.07.2014 Mesto Košice 11155.20€ Zmluva č. 41/2014 - zrušená zmluvou č. 55/2017
42/2015 08.10.2015 Súkromná základná umelecká škola, Bratislava Dohoda o ukončení Zmluvy č. 28/2008
08.10.-17.10.2016 18.10.2016 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 100-106, 08.10.-17.10.2016
september 2017 29.09.2017 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry september 2017
08.10.2018 - 17.10.2018 17.10.2018 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 117-120, 08.10.2018 - 17.10.2018
52/2020 30.10.2020 Technická univerzita v Košiciach Zmluva o výpožičke
87/2019 24.10.2019 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
42_2021 15.09.2021 K13 - Košicské kultúrne centrá Nájomná zmluva
30/2010 10.02.2011 INTERSYSTEM Zmluva o dielo
8045230268 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 79.78€ Orange 8045230268
2011027 20.05.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1121.76€ Faktúra 2011027
15/2012 15.03.2012 Ing. Beáta Juhásová SoftComProg, Potočná 22, 040 01 Košice 260.00€ Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9000009 o službách vo výpočtovej technike zo dňa 20.09.2009
10.05. - 19.05.2013 19.05.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 10.05. - 19.05.2013
1.5. - 30.5.2014 30.05.2014 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.5. - 30.5.2014
10.06.2015 - 19.06.2015 30.06.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 10.06.2015 - 19.06.2015
32/2016 23.06.2016 Tepelné hospodárstvo a.s. Dodatok č.1 k zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a TÚV
jún 2017 30.06.2017 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry jún 2017
27/2018 03.07.2018 Mesto Košice Dodatok č. 4 k Zmluve o zverení majetku mesta do správy
21.05.2020-29.05.2020 29.05.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 62-66, 21.05.2020-29.05.2020
68/2019 04.07.2019 SR RZ –RZ pri Materskej škole, Park mládeže 4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
09.09.2021 17.09.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 151 - 153 zo dňa 09.09.2021
12.12-14.12.2022 21.12.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 241 - 247, 12.12.2022 - 14.12.2022
1102300201 17.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 1046.66€ FA1102300201
021/2011 16.03.2011 4season s.r.o. objednávka 21
2011071 15.11.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1985.86€ Faktúra 2011071

Stránky