Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
58/2014 05.11.2014 Jozef Doboš DOBCAR Dodatok č.1
67/2015 17.12.2015 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo č. 2015121701
január 2017 31.01.2017 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry január 2017
16/2020 10.03.2020 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364, Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
90/2017 08.12.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava1 Dodatok č. 6 k poistnej zmluve číslo 411007561
27/2021 28.04.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
15/2019 12.03.2019 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012019
august 2022 31.08.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry august 2022
1010112716 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
5590006339 18.04.2011 IVeS 299.94€ FA5590006339
050/2011 17.04.2011 Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec objednávka 50
Objednávky 11.06.-20.06.2012 20.06.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 11.06.-20.06.2012
3/2013 22.02.2013 Mesto Košice 24108.12€ Dodatok č. 3 k Zmluve č. 2003/00102/SMH/32 o zverení majetku mesta do správy
41/2014 24.07.2014 Mesto Košice 11155.20€ Zmluva č. 41/2014 - zrušená zmluvou č. 55/2017
42/2015 08.10.2015 Súkromná základná umelecká škola, Bratislava Dohoda o ukončení Zmluvy č. 28/2008
08.10.-17.10.2016 18.10.2016 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 100-106, 08.10.-17.10.2016
september 2017 29.09.2017 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry september 2017
18.12.2020 – 22.12.2020 22.12.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 149 – 156, 18.12.2020 – 22.12.2020
08.10.2018 - 17.10.2018 17.10.2018 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 117-120, 08.10.2018 - 17.10.2018
23/2022 11.05.2022 VSE a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
87/2019 24.10.2019 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
30/2010 10.02.2011 INTERSYSTEM Zmluva o dielo
8045230268 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 79.78€ Orange 8045230268
2011027 20.05.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1121.76€ Faktúra 2011027
15/2012 15.03.2012 Ing. Beáta Juhásová SoftComProg, Potočná 22, 040 01 Košice 260.00€ Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9000009 o službách vo výpočtovej technike zo dňa 20.09.2009

Stránky