Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
46/2015 20.10.2015 TEHO Košice s.r.o. Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
18.10.-26.10.2016 28.10.2016 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 107-111 18.10.-26.10.2016
19/2017 15.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000931
58/2018 10.12.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
66/2020 31.12.2020 ARTON s.r.o. Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 26/2004
20.09.2019 - 27.09.2019 27.09.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 122-125, 20.09.2019 - 27.09.2019
11/2022 23.03.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo
57/2023 09.05.2023 Záchranná služba Košice 249.00€ Zdravotná asistencia počas bežeckých pretekov Severská desiatka 19.05.2023
40/2002 10.02.2011 Benjamín Kostsánsky 3600.00€ Zmluva o nájme pozemku
FA1100087 27.02.2011 SLÁVIK 660.00€ FA1100087
201128 05.05.2011 Vamex a.s. 214.09€ Zmluva o sponzorstve - VAMEX
22.-30.03.2012 30.03.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 22.-30.03.2012
03.06. - 12.06.2013 12.06.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 03.06. - 12.06.2013
24/2014 30.05.2014 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 03/2014/227
26/2015 24.07.2015 Sociálna poisťovňa Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
37/2016 30.06.2016 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na roky 2016 - 2017
52/2017 12.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001340
19.07.2018-27.07.2018 27.07.2018 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 91-96, 19.07.2018-27.07.2018
august 2020 31.08.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry august 2020
72/2019 31.07.2019 Mestská časť Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č. 01/2019/V
09.11.2021 - 19.11.2021 19.11.2021 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 190 - 194 od 09.11.2021 - 19.11.2021
09.02.2023 - 15.02.2023 17.02.2023 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 25 - 27, od 09.02.2023 - 15.02.2023
7410607872 11.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. 1236.00€ FA7410607872
034/2011 11.04.2011 PAPIER SERVIS s.r.o. objednávka 34
2011048 27.07.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1224.15€ Faktúra 2011048

Stránky