Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
9/2014 24.03.2014 Mesto Košice Zmluva č. 2014000609 o zverení majetku mesta do správy
14.04.2015 - 23.04.2015 23.04.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky od 14.04.2015 - 23.04.2015
18.4.2016 - 27.4.2016 29.04.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 37-40, 18.4.2016 - 27.4.2016
46/2017 18.05.2017 Divadlo MOMOLAND o.z. Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o výpožičke
31/2018 31.05.2018 prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD. Darovacia zmluva
55/2019 10.06.2019 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
56/2019 11.06.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
8/2021 28.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
14.04.2022 do 22.4.2022 22.04.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č.83-88, od 14.04.2022 do 22.4.2022
112100024 05.01.2011 PROSPEREX s.r.o. 22.65€ FA112100024
február 2024 29.02.2024 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry február 2024
8/2011 29.04.2011 FORTUNA SK, a.s. 5000.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov FORTUNA 82011
38/2011 18.07.2011 Magic Box Slovakia, s.r.o. ZMLUV A O POŽIČIA VANÍ DVD NOSIČOV PRE VEREJNÉ PREMIET ANIE
61/2012 09.12.2012 Continental film s.r.o. zmluva o požičiavanní DVD nosičov pre verejné premietanie
9.1. - 18.1.2014 18.01.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 9.1. - 18.1.2014
74/2014 19.12.2014 Základná škola, Polianska 1, Košice 100.00€ Zmluva č. 74/2014
30.1.2016 - 8.2.2016 16.02.2016 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme Objednávky č. 8 - 10, 30.1.2016 - 8.2.2016
13/2017 07.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
13.02-22.02.2018 22.02.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objedńavky č. 20-23, 13.02.-22.02.2018
36/2019 25.03.2019 Antik Telekom s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve č.12/2015 o pripojení a užívaní dvoch párov žíl nenasvieteného optického vlákna
45/2020 29.10.2020 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
53/2021 29.12.2021 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
8/2000 10.02.2011 LÍNIA s.r.o. 6600.00€ Zmluva o prenájme
9006631029 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006631029
060/2011 20.04.2011 WEB HOUSE s.r.o. Trnava objednávka 60

Stránky