Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
26/2018 03.07.2018 Mesto Košice Dodatok č. 3 k Zmluve o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy
júl 2020 31.07.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry júl 2020
jún 2019 28.06.2019 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry jún 2019
47/2021 22.10.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
3/2023 16.01.2023 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodatok č. 1 rámcovej zmluvy o zabezpečení spoločného stravovania
1102300201 17.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 1046.66€ FA1102300201
021/2011 16.03.2011 4season s.r.o. objednávka 21
2011071 15.11.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1985.86€ Faktúra 2011071
4/2012 19.03.2012 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA
17. 3. - 26. 3. 2014 26.03.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 17. 3. - 26. 3. 2014
4/2015 06.02.2015 Základná škola, Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
10/2016 03.03.2016 PhDr. Eva Litavská Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
20.04.2017-29.4.2017 28.04.2017 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávka č. 28, 20.04.2017-29.4.2017
15/2018 10.04.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
14.01.2020 - 22.01.2020 23.01.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 4-10, 14.01.2020 - 22.01.2020
12.01.2019 - 21.01.2019 21.01.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 11-14, 12.01.2019 - 21.01.2019
35/2021 28.05.2021 KAPA-PRESS s.r.o. Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 2/2011
39/2022 27.10.2022 Gymnázium Park mládeže 5 Zmluva o krátkodobom nájme
september 2023 29.09.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry september 2023
005/2011 19.01.2011 HS Gastrorekrea Košice s.r.o. objednávka 5
114341 20.01.2011 Globtel 488.00€ Zmluva o poskytovaní služieb GSM
109/2011 24.06.2011 REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec 71.10€ objednávka 109
24. 10. - 2. 11. 2012 05.11.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 24. október - 2. november 2012
1.11. - 30.11.2013 02.12.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.11. - 30.11.2013
27.10.-05.11.2014 05.11.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objednávky 27.10.-05.11.2014

Stránky