Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
18/2022 01.06.2022 Mesto Košice Dodatok č. 9 k Zmluve č. 2003/00102/SMN/32
28/2008 10.02.2011 Súkromná základná umelecká škola Zmluva o prenámje nebytových priestorov
1102300202 16.03.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 1042.45€ TEHO 1102300202
047/2011 03.05.2011 Papier servis Južná trieda 66, Košice objednávka 47
26/2012 13.06.2012 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice Dodatok číslo 2 k Zmluve č. 226/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 20.04.2005
61/2013 29.08.2013 Inžinierske stavby, a. s. 4995.47€ Zmluva o dielo č. 61_2013 Inžinierske stavby, a.s._ihrisko Letná
38/2014 18.07.2014 Inžinierske stavby, a.s. 20445.73€ Dodatok č.1 k zmluve č. 38/2014
41/2015 01.10.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ Košice – Sever
50/2016 04.10.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
28.08.2017-06.09.2017 21.09.2017 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 74-77, 28.08.2017-06.09.2017
november 2018 29.11.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry november 2018
59/2020 20.11.2020 Drevoplast, s.r.o. Zmluva o dielo
september 2019 30.09.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry september 2019
6/2022 25.02.2022 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo
690929 10.02.2011 Generali Poisťovňa a.s. 225.74€ Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
8791745399 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 17.36€ Orange 8791745399
2111111953 20.05.2011 Slovenský ochranársky zväz autorský 120.00€ Faktura 2111111953
02-03/2012 12.03.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 02-03/2012
15. - 24.4.2013 24.04.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 15. - 24.4.2013
23. 4. - 2. 5. 2014 15.05.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 23. 4. - 2. 5. 2014
05/2015 02.06.2015 Zoznam faktúr uhradených v 05/2015 Zoznam faktúr uhradených v 05/2015
29.5.2016-7.6.2016 09.06.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 53-55, 29.5.2016-7.6.2016
05.06.2017 - 14.06.2017 14.06.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 44 - 49, 05.06. - 14.06.2017
37/2018 22.06.2018 Zrkadlenie, o. z., Banícka 508/41, 056 01 Gelnica Dodatok č 1. k Zmluve o poskytovaní služieb supervízie
36/2020 29.07.2020 Ingrid Gergelyová Darovacia zmluva

Stránky