Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
43/2020 08.10.2020 Marcel Krochmaľ – MAKRO - STAV Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO evid. č. 38/2020
44/2014 09.10.2014 PB Capital, a.s. Dodatok č.8/2014
44/2015 08.10.2015 Slovak Telecom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
44/2022 03.11.2022 Spojená škola Odborárska 2 Dodatok č.1 k zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov
46/2015 20.10.2015 TEHO Košice s.r.o. Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
48/2011 25.11.2011 4season s.r.o. 16992.67€ Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
48/2016 14.09.2016 Súkromná základná umelecká škola Gabriela Rovňáka Dodatok č. 1/2016 k Zmluve č. 43/2015
48/2017 30.05.2017 KOSIT EAST s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
49/2011 28.11.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodatok č. 1 k zmluve o poskytostraoania pre dôchodcov
4910431 19.01.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A5448212
5/2017 08.02.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dodatok č.1 k dohode číslo 151/§ 52a/2016/ŠR zo dňa 14.9.2016
5/2018 14.02.2018 Mestská časť Košice - Sever Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
50/2017 15.08.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 30 - 000077113PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu
5100000345C 08.04.2011 Východoslovenská energetika a.s. príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
5100000345C/1 12.09.2011 Východoslovenská energetika a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345C
510000345C 27.10.2011 VSE Košice Dodatok č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000345C - Gerlahovská 10
52/2011 09.01.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice DODATOKč.2 k Zmluve o poskytovaní stravovanía pre dôchodcov uzavretá podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonnika
52/2016 18.10.2016 TEHO Košice Príloha č.1 k Zmluve č.1020112715 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
52/2022 20.12.2022 StavStar s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 47/2022
5214009 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A0022980
5222191 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy 114341
5222204 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. 0.50€ Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A5729823
53/2016 18.10.2016 TEHO Košice Príloha č.1 k Zmluve č.1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
53/2022 23.12.2022 GALARMTECH s.r.o Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 2015-12-29/001
54/2014 17.10.2014 iMprove GROUP, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2014005 zo dňa 3.9.2014

Stránky