Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
7/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. 18.00€ Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A5447095
8/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. 18.00€ Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A5448212
9/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. 18.00€ Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A5447095
01/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok č. 1 o aktivácii služby Voľné firemné hovory k Zmluve o pripojení č. ID392DSP04
87/2019 24.10.2019 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
4910431 19.01.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A5448212
5214009 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A0022980
5222191 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy 114341
5222204 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. 0.50€ Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A5729823
25/2016 29.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
13/2017 07.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
14/2017 07.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
17/2017 20.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
44/2014 09.10.2014 PB Capital, a.s. Dodatok č.8/2014
18/2015 30.04.2015 PB Capital, a.s., PROSPEREX s.r.o. Dodatok č. 9/2015 k Zmluve č. 20/2008 o nájme a podnájme nebytových priestorov v objekte OC Merkúr
20/2014 30.04.2014 PB Capital,a.s. Dodatok č.7/2014
7/2012 12.03.2012 Prenajímateľ Mestská časť Košice - Sever, nájomca: Benjamín Kostsánszky Dodatok číslo 5/2012 k Zmluve č. 40/2002 o nájme pozemku zo dňa 19.11.2002
33/2013 24.04.2013 PROSPEREX s. r. o., PB Capital, a. s. 351.36€ Dodatok č. 6/2013 - Prosperex
4/2011 01.03.2011 PROSPEREX s.r.o. 274.52€ Dodatok č. 4/2011
36/2022 31.08.2022 Prvá základná odborová organizácia Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
17/2018 30.04.2018 Prvá základná odborová organizácia Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018
67/2019 28.06.2019 Prvá základná odborová organizácia Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019 - 2020
19/2022 03.05.2022 Prvá základná odborová organizácia Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
38/2012 30.07.2012 Realita s.r.o. 670.00€ Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 37/2012 zo dňa 18.6.2012
44/2015 08.10.2015 Slovak Telecom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Stránky