Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
29/2013 04.04.2013 Mesto Košice Dodatok č. 4 k Zmluve č. 226/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 20. 04. 2005
26/2018 03.07.2018 Mesto Košice Dodatok č. 3 k Zmluve o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy
27/2018 03.07.2018 Mesto Košice Dodatok č. 4 k Zmluve o zverení majetku mesta do správy
42/2018 24.09.2018 Mesto Košice Dodatok č. 5 k zmluve č. 2003/00102/SMH/32 o zverení majetku do správy
10/2019 25.03.2019 Mesto Košice Dodatok č.6
39/2021 24.06.2021 Mesto Košice Dodatok č.8 k zmluve o zverení majetku mesta do správy
69/2019 09.07.2019 Mesto Košice Dodatok č. 7 k Zmluve č. 2003/00102/SMH/32 o zverení majetku mesta do správy
55/2017 13.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001339
66/2012 31.12.2012 Mesto Košice Dodatok c 3 k Zmluve c 2262005 o zvereni nehnutelneho majetku mesta do spravy zo dna 20042005
16/2022 01.06.2022 Mesto Košice Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2000/00370/SMN/32
18/2022 01.06.2022 Mesto Košice Dodatok č. 9 k Zmluve č. 2003/00102/SMN/32
28/2015 03.08.2015 Mesto Košice Dodatok k zmluve 28/2015
3/2013 22.02.2013 Mesto Košice 24108.12€ Dodatok č. 3 k Zmluve č. 2003/00102/SMH/32 o zverení majetku mesta do správy
26/2012 13.06.2012 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice Dodatok číslo 2 k Zmluve č. 226/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 20.04.2005
5/2018 14.02.2018 Mestská časť Košice - Sever Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
40/2020 13.08.2020 Mgr. Marcel Gibóda Dodatok č.1 k dohode o urovnaní
19/2019 21.05.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu
105/2013 02.01.2014 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 432.00€ Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 31/2013
6/2009 10.02.2011 Ondrej Slota - EKOSERVIS 13.83€ Dodatok č. 3. k Zmluve č. 385ň2003 na prepravu a likvidáciu nebezpečného odpadu
36/2018 19.06.2018 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
41/2018 15.08.2018 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
60/2013 30.07.2013 Orange Slovensko a.s. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní verejných služieb a o pripojení virtuálnej ústredne
6/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. 1.00€ Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A5465604
7/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. 18.00€ Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A5447095
8/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. 18.00€ Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A5448212

Stránky