Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
63/2020 09.12.2020 Gastroservis MM, s.r.o. Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania
74/2019 04.09.2019 Hviezdičky ŽIVOTA, o.z. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb supervízie č. 32/2019
58/2021 31.12.2021 Improve GROUP s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve 67/2020
54/2014 17.10.2014 iMprove GROUP, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2014005 zo dňa 3.9.2014
15/2012 15.03.2012 Ing. Beáta Juhásová SoftComProg, Potočná 22, 040 01 Košice 260.00€ Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9000009 o službách vo výpočtovej technike zo dňa 20.09.2009
30/2012 31.05.2012 Ing. Jaroslav Polaček 458.28€ Dodatok číslo 1 k Darovacej zmluve - Polaček
31/2012 31.05.2012 Ing. Jaroslav Polaček 473.49€ Dodatok číslo 2 k Darovacej zmluve - Polaček
64/2012 21.12.2012 Inžinierske stavby a.s., Košice 1535.96€ Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
38/2014 18.07.2014 Inžinierske stavby, a.s. 20445.73€ Dodatok č.1 k zmluve č. 38/2014
58/2014 05.11.2014 Jozef Doboš DOBCAR Dodatok č.1
67/2016 30.12.2016 K 13 - Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia Dodatok č.1 k Zmluve o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku vody, tepla, teplej vody a elektrickej energie
25/2021 22.04.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke so Severom
54/2020 05.11.2020 K 13 – Košické kultúrne centrá Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 50/2020
57/2021 30.12.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 4419012526
14/2022 13.04.2022 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Dodatok č. 4 k zmluve 4419012526
43/2019 25.04.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Dodatok č.1 k poistnej zmluve
85/2019 15.10.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č. 4419012526
89/2019 05.11.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 4419012526
48/2017 30.05.2017 KOSIT EAST s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
1/2015 14.01.2015 KOSIT a.s. Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo
107/2013 03.01.2014 KOSIT a.s. DODATOK č. 1 ku Zmluve o dielo č. 354/2013
41/2020 22.09.2020 Marcel Krochmaľ – MAKRO - STAV Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO evid. č. 38/2020
43/2020 08.10.2020 Marcel Krochmaľ – MAKRO - STAV Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO evid. č. 38/2020
39/2015 08.10.2015 Marián Hominda – A.V.S. Dodatok k Zmluve č. 5/2011
42/2018 24.09.2018 Mesto Košice Dodatok č. 5 k zmluve č. 2003/00102/SMH/32 o zverení majetku do správy

Stránky