Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
30/2003 10.02.2011 Slovenské telekomunikácie a.s. Zmluva o pripojení a kúpna zmluva
8/2008 10.02.2011 PB Capital a.s. 271.80€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
2010 10.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
46/1998 10.02.2011 NUBIUM 1964.00€ Zmluva o prenájme
17/2006 10.02.2011 SAIRO s.r.o. 1848.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
26/2004 10.02.2011 ARTON s.r.o. 1476.00€ Nájomná zmluva
7410607872 11.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. 1236.00€ FA7410607872
014/2011 15.02.2011 SoftComProg objednávka 14
1201102002 15.02.2011 Arcidiecézna charita Košice 154.00€ FA1201102002
1201102001 15.02.2011 Arcidiecézna charita Košice 38.97€ FA1201102001
1011106302 17.02.2011 Slovak Telekom a.s. 361.99€ FA1011106302
1102300101 17.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 2747.57€ FA1102300101
1102300201 17.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 1046.66€ FA1102300201
112582 17.02.2011 Toplight s.r.o. 117.12€ FA112582
2112300126 17.02.2011 ŠEVT a.s. 108.95€ FA2112300126
015/2011 22.02.2011 SLÁVIK objednávka 15
017/2011 22.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1284.15€ objednávka 17
018/2011 22.02.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. 6184.50€ objednávka 18
019/2011 23.02.2011 Marco Car s.r.o. Objednávka 19/2011
016/2011 23.02.2011 Gastrorekrea Košice s.r.o. objednavka 16
2011014 23.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1284.15€ FA2011014
2011008 23.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1680.89€ FA2011008
90135314 23.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 137.42€ FA90135314
1100330 23.02.2011 Ondrej Slota - EKOSERVIS 13.94€ FA1100330
112100155 23.02.2011 PROSPEREX s.r.o. 0.69€ FA112100155

Stránky