Zber odvoz a zneškodnenie odpadu v mesiacoch 4, 5, 6/2024 - obsah 12 ks parkových odpadových košov v lokalitách MIER a Podhradová 1x týždenne

Typ: 
Objednávka
Dodávateľ: 
Kosit, a.s.
IČO: 
36205214
Cena: 
861.12€
Číslo dokladu: 
34/2024