Zber, odvoz a likvidácia spáliteľného odpadu 1. Trhovisko Mier, 2. Trhovisko Merkúr, 3. ZOS Ťhanovské riadky

Typ: 
Objednávka
Dodávateľ: 
Kosit, a.s.
IČO: 
36205214
Cena: 
924.72€
Číslo dokladu: 
113/2023

Trhovisko Mier - október-15. november 2023

Trhovisko Merkúr - október, november, december 2023

ZOS Ťahanovské riadky - október, november, december 2023