Vykonanie deratizácie na priestranstve a v objektoch v správe MČ Košice-Sever na základe rozhodnutia RÚVZ

Typ: 
Objednávka
Dodávateľ: 
Asanarates s.r.o
IČO: 
36606693
Cena: 
1 740.00€
Číslo dokladu: 
48/2023