Objednávky 2.6.- 11.6. 2014

Typ: 
Objednávka
Dodávateľ: 
Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme.
Číslo dokladu: 
2.6.- 11.6.2014
Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme v zmysle § 5b ods. 1 písm. a) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.