Zo života seniorov

V  novembri sa v Senior dome rozšírila ponuka záujmovej činnosti . Pribudol turistický krúžok, ktorý bude viesť pani Kolníková. Na prvom stretnutí, na ktorom sa zúčastnili prví záujemcovia, sa dohodlo, že s aktívnou činnosťou sa začne v januári budúceho roka. Turistické stretnutia sa naplánujú predbežne raz za dva týždne.

Ak sa nahlási dostatočný počet záujemcov o maľovanie a kreslenie, otvorí sa aj výtvarný krúžok.  V Senior dome je možné si zahrať hod šípkami na korkový cieľ alebo spoločenské hry, ktoré sme doplnili o tri nové hry „Človeče, nezlob se“.

Putovný pohár starostov v športových hrách vyhral Sever

12. novembra 2013 sa uskutočnili športové hry o Pohár starostov Severu a Starého mesta  medzi klubmi Seniorov zo Starého mesta a Severu . Za našu Mestskú časť sa zúčastnilo 29 seniorov  a za Staré mesto 18. Súťažilo sa v troch disciplínach: kartové hry, hod šípkami a stolný tenis .  V stolnom tenise družstvo muži jednoznačne vyhrali naši hostitelia, no v šípkach a čiastočne aj v kartách sa lepšie darilo Seniorom zo Severu . Súťaže sa viedli v radostnej atmosfére . Pri udeľovaní diplomov a celkovom hodnotení Mestská časť Sever získala putovný pohár starostu, ktorý bude umiestnený v Senior dome minimálne na rok až do termínu nových vzájomných športových hier.