Zisťovanie IKT

Štatistický úrad SR realizuje  v roku 2023 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami (IKT). Cieľom zisťovania  je zistiť úroveň vybavenosti informačnými a komunikačnými technológiami, zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Zisťovanie sa uskutoční od 2. mája do 30. júna 2023.

Vybrané domácnosti  v Mestskej časti Košice-Sever môže navštíviť zamestnanec Štatistického úradu  SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t.č. 055/6410 239  - Ing. Eva Modráková, vedúca oddelenia.