Zisťovanie EU SILC

Štatistický úrad SR sa zapojil do realizácie  Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC). Cieľom projektu je získať informácie o príjmoch a životných podmienkach domácností krajín Európskej únie. 

Zisťovanie sa uskutoční od 1. februára do 21.júla 2023.

Vybrané domácnosti  v Mestskej časti Košice-Sever môže navštíviť zamestnanec Štatistického úradu  SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t.č. 055/6410 239, 0905 856 509  - Ing. Eva Modráková.