Zariadenie opatrovateľskej služby - nový rok, nové činnosti

Od nového roka sa klienti Zariadenia opatrovateľskej služby budú riadiť aj novým harmonogramom aktivizačných činností, ktorý je vypracovaný s prihliadnutím na denný režim samotného zariadenia. Snahou je využiť osobnostné predpoklady klientov tak, aby spolu s humánnym prístupom zamestnancov oddelenia sociálnych vecí MÚ Košice – Sever a zamestnancov zariadenia  vytvorili príjemnú, uvoľnenú a harmonickú atmosféru. Ergoterapia v ZOS Ťahanovské riadky 91 prebieha na základe vopred vypracovanej metodiky a konkrétnych individuálnych rozvojových plánov "šitých na mieru" každého klienta.

„Ergoterapia vnáša do života našich klientov veľa pozitívnych zmien. Spoločensky sa integrujú, rehabilitujú, a taktiež si rozvíjajú jemnú motoriku“ informuje Zdenka Sloviková, vedúca oddelenia sociálnych vecí MÚ Košice - Sever.