Zábavnú pyrotechniku používajte len na Silvestra a Nový rok

Upozorňujeme občanov MČ Košice – Sever, že zábavnú pyrotechniku môžu používať na verejných priestranstvách MČ Košice – Sever a mesta Košice len v dňoch 31.12.2011 a 1.1.2012. Porušenie vyššie uvedeného ustanovenia sa považuje za priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 165 EUR. Používanie zábavnej pyrotechniky mimo určených dní, povolených akcií a podujatí je zakázané (§7 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Košice č. 78 o čistote o poriadku).