VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Regulácia škodcov vo vymedzených objektoch MČ Košice – Sever v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území Mesta Košice na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:

„Regulácia škodcov vo vymedzených objektoch MČ Košice – Sever v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území Mesta Košice na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení“.

Výberové konanie sa uskutoční formou doručenia zapečatených obálok na adrese:

Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Vašu ponuku môžete zadávať až do:  09.11.2012

V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, harmonogram.