Výstava obrazov

Vďaka pani Ing. arch. Eva Lorenzová, ktorá je vedúca maliarskeho krúžku v Kultúrno - spoločenskom centre, sa včera, 02.12.2020, uskutočnila výmena obrazov so zimným motívom na miestnom úrade. Všetci maliari, ktorí tieto obrazy namaľovali, sú aktuálne aj jubilanti, a preto sme sa im aj my odvďačili blahoželaním.  

Celá výstava sa konala za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení.