Výrub inváznych drevín, stromov, úprava a výsadba

V najbližšie dni stretnete pracovníkov Správy mestskej zelene v Košiciach v MČ Košice-Sever na viacerých miestach, kde budú vykonávať tieto činnosti:

Výrub inváznych drevín:

3 ks na Watsonovej ulici oproti Tlačiarňam

1 ks javorovec v Parku duklianskych obetí

1 ks javorovec pri Hroncovej 21

1 ks javorovec pri Tolstého 5

Výrub stromov na základe rozhodnutia:

1 ks javor a 1 ks smrek na Kalvárii.

Samozrejme namiesto každého vyrúbaného stromu bude zasadený iný.

Bude vykonávaný orez kríkov na Tolstého ulici.

Úprava terénu v parku na Hroncovej, v parku na Skautskej a pri Komenského 61-71.

Hĺbenie rýh na výsadbu živého plota s následnou výsadbou kríkov na Obrancov mieru, pri Študentskej 8, Čermeľskej ceste, ulici Slovenskej jednoty a Czambelovej.