Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území mesta Košice

Vzhľadom na aktivizáciu zosuvov pôdy na území mesta Košice, ul. Včelárska paseka a časť Konopiská, vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku. Na základe uvedených skutočností a rozsahu vzniknutej mimoriadnej udalosti a na základe odporučenia Krízového štábu, mesto Košice VYHLASUJE dňa 28. marca 2019 o 10,00 hod. na území mesta Košice mimoriadnu situáciu.  Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia života, zdravia a majetku.

Prílohy: