Výdaj potravinovej pomoci v mesiaci september

Počas piatich augustových výdajných termínov potravinovej pomoci sme vydali potraviny pre 349 občanov s trvalým pobytom MČ Košice – Sever. Poberateľov dôchodkov, ktorých maximálna výška dôchodku nepresiahla 305 € bolo 227 a poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, osôb na hranici životného minima a detí v náhradnej rodinnej starostlivosti bolo 122. Dokopy sa vydalo takmer sedem ton múky a sedem ton cestovín.

Z pôvodnej dodávky potravín, ktorú sme získali od potravinovej banky Slovenska v júli 2011 nám ostali potraviny asi  pre 150 žiadateľov (približne tri tony múky a tri tony cestovín),  ktoré plánujeme vydať v mesiaci september za zmenených výdajných podmienok.

 

Výdaj sa uskutoční každý pracovný deň v čase stránkových hodín úradu, to znamená v pondelok až piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod. a v stredu aj od 14.00 hod. do 16.30 hod.

 

Odvoz vydaných potravín si musí každý príjemca zabezpečiť sám.