Výdaj potravinovej pomoci - november 2017

Realizácia Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 pre najviac odkázané osoby u nás na Severe prebehne v dňoch 7.11.a 16.11. 2017. Na realizácii sa podieľa aj Slovenská katolícka charita, pre naše územie zastúpená Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice. Vydávať sa budú potravinové balíčky.

Harmonogram realizácie PP - Košice – Sever

Miesto výdaja

Dátum výdaja potravinovej pomoci

Čas výdaja potravinovej pomoci

Spôsob oslovenia KP

MÚ, Festivalové námestie 2, (alebo osobné doručenie v mieste bydliska)

   07.11.2017 

  10.00 – 13.00 hod.

Osobné oslovenie v spolupráci s oddelením sociálnych vecí

Zborovská 7

 

  16.11.2017

 

  10.00 – 12.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresným koordinátorom je Mgr. Anna Ivanková, kontakt: 0911 711 357

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vytvorilo zoznam príjemcov pomoci. Overiť si, či ste na zozname, môžete jednoduchým spôsobom. Zatelefonujete, poviete meno a priezvisko a pracovníčka MÚ MČ Košice – Sever, oddelenia sociálnych vecí Vám potvrdí, či ste na zozname konečných príjemcov – kontakt: 055/633 34 85.

  

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020.
Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.