Voličské preukazy začíname vydávať 9.2.2012

Fotografia voličského preukazu

Voličský preukaz Vám umožní voliť aj mimo trvalého bydliska. Oznamuje občanom – voličom s trvalým pobytom v MČ Košice - Sever, ktorí sa v deň volieb nebudú zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, teda nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, že môžu požiadať o vydanie voličského preukazu. Voličské preukazy začína Sever vydávať od 9.2.2012. Od tohto dňa si ich môžete vyzdvihnúť na prízemí budovy Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie č. 2, Košice, číslo kancelárie 001.
 

Valentín prinesie zmeny
Dňa 14.2.2012 (utorok) otvárame novovybudovanú kanceláriu prvého kontaktu, ktorá bude otvorená aj v sobotu. V prípade, ak si cez týždeň nestíhate vyzdvihnúť voličský preukaz, môžete tak po 14.2.2012 urobiť nielen cez týždeň, ale aj v sobotu. Voličské preukazy vydáva Sever do 8.3.2012. Žiadosť o vydanie voličského preukazu si môžete podať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.

Voličský preukaz vydávame na počkanie.